loading

Verschil tussen Coach, Consultant, Mentor en Therapeut

  • Home
  • Blog
  • Verschil tussen Coach, Consultant, Mentor en Therapeut

Verschil tussen Coach, Consultant, Mentor en Therapeut

Therapie Mentoring Consulting  Coaching

Kijkt naar het verleden en opgelopen trauma’s, gericht op herstel van iets dat kapot is.

 

 

Gaat vaker over opvolging of het inwerken van iemand die minder ervaring heeft.           


                                            

                   

Gaat over problemen en het verschaffen van informatie, expertise, strategie en het verstrekken van methoden om deze problemen op te lossen               

Gaat voornamelijk over het heden en de gewenste toekomst van de cliënt. Als astroloog kijk ik als je wilt ook naar  je verleden. Dit  alleen om hierover uitleg te geven.                                      

 

Dokter/patiënt- relatie (de therapeut heeft de antwoorden)

 

Ouder of wijzer/jonger met minder ervaring relatie (de mentor heeft de antwoorden)

 

Consultant is de expert – de ander is degene met de problemen (de consultant heeft de antwoorden)

 

Gericht op samenwerking gelijkwaardige relatie (de coach helpt de cliënt om eigen antwoorden te formuleren)

 

Aanname dat emoties de uitingsvorm zijn van iets  dat mis is

 

Gaat alleen over emoties voor zover deze binnen het werk passen

 

Emoties en het bespreken daarvan horen hier doorgaans niet bij

 

Emoties zijn normaal en natuurlijk

 

De therapeut stelt een diagnose, geeft advies vanuit professionele expertise en zet richtlijnen uit die de cliënt moeten helpen te herstellen

 

De mentor geeft ruimte om voorbeeldgedrag en expertise te observeren, geeft antwoorden en deelt in kennis en wijsheid met betrekking tot het opgestelde programma.

 

De consultant blijft op afstand, evalueert een situatie, en vertelt dan wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden

 

De coach ondersteunt, helpt uitdagingen te formuleren en werkt vervolgens samen om deze uitdagingen om te zetten in succes en persoonlijke overwinningen. De

cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bereiken van gestelde doelen.