loading

Ontslagen?

  • Home
  • Blog
  • Ontslagen?

Ontslagen?

Help ik word ontslagen. . . en nu?

Have Faith! In een tijd van recessie vliegen de ontslagen je om de oren. De dreiging van een minder economisch klimaat doet bedrijven besluiten niet meer te investeren in opleiding, mensen te knippen die "ogenschijnlijk" overbodig zijn, meer te reageren op inkrimpen dan op innoveren en juist investeren. Korte termijn visie of slim beleid? Maar ja, dan word je ontslagen. En nu? Dit artikel helpt je een stukje op weg! Ontslagen worden in deze tijd. Niet prettig. Het kan echter iedereen overkomen. Zelfs als je altijd goed hebt gepresteerd. Het kan om economische redenen gaan, een persoonlijk conflict tussen jou en je baas. Jouw idee over wat de inhoud van de baan zou zijn kan verschillen met de visie van het management. Ook kan het voorkomen dat je zelf de oorzaak van je ontslag bent doordat je in je werk "fouten" maakt die onoverkomelijk zijn. Een ding is belangrijk te weten: je bent niet alleen en het brengt vaak ook negatieve gevoelens met zich mee: stress, frustratie, woede, zelfbeschuldiging, zorgen over de toekomst. Hoe kun je hier goed mee omgaan en waar mag je aan denken? Verkeerde beëindiging Per maand stijgt de werkeloosheid met zo’n 15.000 mensen. De verhouding mannen en vrouwen is gelijk. Het is belangrijk te weten of een bedrijf een werknemer legitiem ontslaat. Wanneer een bedrijf legitiem kan aantonen dat ontslag noodzakelijk is dan is ontslag mogelijk. Ontslag wegens simpelweg verklaren dat iemand niet functioneert, heeft voor een kantonrechter geen enkele waarde. Bekeken vanuit de organisatie is het dus belangrijk wat regels in acht te nemen: bouw een zorgvuldig beeld op van de werknemer, leg dit vast in een dossier, bespreek dit met de werknemer en maak ook afspraken om iemand te ontwikkelen. Investeer tijd in coachen van de medewerker. Als het niet goed gaat met het bedrijf, informeer werknemers hierover en kom met een concreet herstelplan. Vaak betekent op dezelfde manier doorgaan juist dat U de verkeerde route neemt. Vanuit het perspectief van u als werknemer gezien, dient u te weten dat u enkel ontslagen kunt worden als u daar zelf in toestemt. Belangrijk is dus niet in te stemmen met uw ontslag.  Hierdoor kunt u in aanmerking komen voor ontslagvergoeding met behoud van uw WW uitkering. Ontslag…snik De eerste tip bij ontslag is, dat je lief voor jezelf blijft. Ga niet over in zelfbeklag. Je mag verdrietig zijn. Er komt een verandering aan, je gaat weg bij je collega’s, hebt wellicht enorm veel tijd en energie geïnvesteerd in de baan, voelt je onzeker over de toekomst. Allemaal gezonde percepties. Mensen zitten vaak meer op hun werk, dan dat ze actief tijd thuis spenderen (door de weeks). Wat dan wel doen? Doorleef uw emotie maar laat uzelf niet meeslepen in de neagativiteit. Focus in plaats daarvan op 1) netjes afhandelen van de job en zorgen dat u het financieel goed voor uzelf regelt. 2) wat u daarna gaat doen en hoe u een andere baan wilt gaan vinden. Soms hebben mensen last van het stigma dat ze ontslagen zijn. Wees gerust ook dit stigma kunt u met een aantal simpele manieren neutraliseren of zelfs positief aanwenden. Ontslagvergoeding? Als uw ontslag terecht is, dan hebt u geen recht op ontslagvergoeding. Indien u ontslag krijgt door beweegredenen vanuit het bedrijf die niet terecht zijn: reorganisatie (zonder gedetailleerd overleg van cijfers), geen dossiervorming – puur op niet functioneren of geen match, dan hebt u recht op een ontslagvergoeding. Het zou mooi zijn, als u er met uw werkgever samen uitkomt. Lukt dit niet dan volgt er een weg naar de kantonrechter. In belang van het bedrijf is het altijd goed om in dialoog te blijven met een werknemer, open te zijn en reële voorstellen te doen. Uw werknemer heeft ook internet waar al dit soort gegevens te vinden zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat uw imago goed blijft. Dit werkt vaak later in uw voordeel. In belang van de werknemer is het goed te weten dat een open dialoog met uw bedrijf uw eerste drijfveer dient te zijn. Wees zelf ook reëel in de hoogte van uw ontslagvergoeding. Elkaar uitknijpen leidt zelden tot het goede resultaat. Laat u hierover juridisch adviseren maar blijf reëel. Ook advocaten willen geld verdienen. Een kantonrechter zal altijd een rekensom maken. Deze is niet enkel gebaseerd op het aantal arbeidsjaren.  De rekensom is als volgt: Het aantal gewogen dienstjaren bij het bedrijf x het salaris x de correctiefactor die door de rechter bepaald wordt. De wegingsfactor wordt als volgt bepaald: tot 35 jaar 0,5 per gewerkt jaar, 35 – 45 jaar 1 x per gewerkt jaar, 45 – 55 jaar 1,5 x gewerkt jaar en >55 jaar 2 x gewerkt jaar. Bijvoorbeeld Susan is 38 jaar en werkt 5 jaar voor een bedrijf. Dan is het aantal dienstjaren 2 x 0,5 + 3 x 1 = 4 jaar. Haar salaris bestaat uit haar maandsalaris + bonus + dertiende maand= gemiddeld 2500. Doorgaans ligt de wegingsfactor bij de rechter bij onterecht ontslag tussen de 0,8 en 1,5. Dus in geval van Susan is dat bv  1,3 x 2500 x 4 = €13.000. Sollicitaties en sollicitatiebrief of video? Als u een nieuwe baan zoekt, dan is het belangrijk eerst te definiëren wat u precies wilt. Evalueer daarom rustig wat u leuk en wat u minder leuk vond aan uw vorige baan. Waar wilt u zichzelf meer ontwikkelen.  Kijk dan wat uw ambitie is. Weet u het niet. Praat dan met veel mensen en onderzoek wat u het meeste aanspreekt. Denk ook na over het soort cultuur en soort bedrijf dat u zoekt. Dan begint het zoeken. Op het moment dat u een leuke baan vindt, zorg er dan voor dat de toon van uw correspondentie altijd positief is. U hoeft niet te vermelden dat u ontslagen bent. Richt u vooral op de baan waarop u solliciteert en waarom en hoe u zichzelf geschikt hiervoor acht. U hoeft niet uw ontslag te vermelden tot het ter sprake komt. Tegenwoordig is video sollicitatie in opkomst. Visueel laat direct een indruk achter. Denk na of u en het bedrijf hier geschikt voor zijn.  Sollicitatiebrief/ cv toesturen Op het moment dat u besluit een brief en een cv te sturen, wees dan niet negatief over uw vorige bedrijf, maar wees vooral ook eerlijk en zorg dat u niet liegt over redenen van vertrek.  Gebruik termen als baan beëindigd of einde baan februari 2012. Als men vraagt of u ontslagen bent, antwoord dan met ja. Onderbouw dit kort en krachtig. Het heeft geen zin om het uit te wijden. Sollicitatiegesprek voeren Hier zal de term ontslag het meeste aan de orde komen. Wees voorbereid op de vraag: waarom ben je bij je vorige werkgever weggegaan? U kunt ervoor kiezen om het zelf als eerste te vertellen voordat de ander er over begint. Onderbouw het kort en ga dan verder met focus te leggen op de nieuwe baan. U kunt ook wachten tot uw gesprekspartner er mee komt, Draai dan uw ervaring positief om door aan te geven wat u ervan geleerd hebt en hoe dit van waarde kan zijn als ervaring naar deze nieuwe baan. Zo buigt u  iets wat negatief was om naar iets positiefs. U kunt dit zelfs thuis oefenen zodat u hierop voorbereid bent." 
  • De reorganisatie was een onverwachte en uiteindelijke positieve verrassing. Ik heb nu de kans om te zoeken naar een baan die nog beter bij mijn kwalificatie en interesse past.
  • Mijn competenties sloten niet goed aan bij mijn vorige werkgever en het lijkt erop dat ze wel goed passen bij deze baan.  Worden zelfontplooiing als aanvulling op ervaring in personeelsmanagement in deze organisatie gewaardeerd?
  • De baan leverde zowel voor mezelf als mijn manager niet de juiste invulling qua verwachtingen. We hebben daarom samen besloten dat het tijd was om te zoeken naar een nieuwe baan waar ik meer operationeel te werk mag gaan. Dus daarom zit ik hier, vol energie om er voor te gaan!
  • Ik kreeg een nieuwe manager die het hele proces wilde inrichten op zijn manier en met mensen uit zijn netwerk. Dat is zijn goed recht maar het gaf me ook het inzicht dat ik ergens anders veel beter tot mijn recht zal komen.
  • Na mijn ontslag ben ik me bewust geworden, dat ik een aantal dingen anders had willen en kunnen aanpakken. Het was een mooie leerervaring, waarin ik nu besef dat ik meer pro actief mag reageren om samen tot een goed resultaat te komen.
Laatste tip Hoe moeilijk een ontslag ook kan zijn. Hoe vervelend het ook is om als bedrijf te moeten veranderen en genoodzaakt worden tot ontslag. Voor beide partijen geldt: leer ervan, zet uzelf er over heen en ga door. Exploreer mogelijkheden, zet nieuwe leuke en uitdagende doelen neer die uw omgeving en uzelf empoweren. Voor werknemers geldt: u bent niet uw baan, u werkt in een baan. U bent nog steeds uzelf met al uw kwaliteiten en valkuilen. Geloof daarin en vertrouw erop, dat het u iets beters gaat brengen. Overtuig een potentiele werkgever ervan dat u de absolute kandidaat bent voor de baan. Dat u, ondanks ontslag, uw zelfvertrouwen en positiviteit heeft behouden. U bent een doorzetter en heeft de juiste skills, motivatie en ervaring om de nieuwe baan te vervullen. GO FOR IT!   10 tips bij ontslag