loading

Maan in teken Weegschaal

  • Home
  • Blog
  • Maan in teken Weegschaal

Maan in teken Weegschaal

Ruzies kunnen in deze periode bijgelegd worden. Creëer sfeer in je huis met bloemen en schenk aandacht aan schoonheid, als een van de uitdrukkingen van het hogere. Mensen die geboren zijn met de Zon in het teken Weegschaal zijn helemaal in hun element in deze welwillende, vriendelijke periode. Ze zijn maar al te bereid sociaal te zijn en tot overleg te komen. Ook mensen met de Zon in andere luchttekens (Waterman, Tweelingen) zitten prima in hun vel in deze periode. Mensen die geboren zijn tussen 1972 en november 1983 kunnen tevens ervaren hoe Pluto in Weegschaal in hun horoscoop werkt: als de Maan er over heen loopt is er de confrontatie in relatie, met de bedoeling tot gelijkwaardigheid in relaties te komen. Als je je horoscoop kent, kun je van maand tot maand volgen in welk huis de Weegschaal-ervaringen tot uitdrukking komen en hoe het dus specifiek voor jou geldt.

Gezondheid

Bij de weegschaal horen de nieren, de blaas en de bekkenstreek. De heupen worden ook wel eens onder dit teken gerangschikt, maar deze vallen volgens de traditionele opvatting eerder onder de boogschutter. De weegschaal beïnvloed tevens het evenwichtsgevoel. De belangrijkste evenwichtsorganen zitten evenwel in de oren, die op hun beurt weer onder de Stier worden gerangschikt. Bij evenwichtsstoornissen dien je voor alle zekerheid aan verbanden tussen beide tekens Stier  en Weegschaal, te denken. De innerlijke balans is afhankelijk van consequent gedrag en eerlijkheid- zowel in morele als in lichamelijke zin. Rechtlijnigheid en eerlijkheid openbaren zich in de wervelkolom. Daar tegenover staat de behoefte  aan harmonie en evenwichtigheid die zich in dit teken bijzonder sterk doet gelden. Het hoeft niet, maar er kan een conflict ontstaan tussen de behoeft aan harmonie en evenwichtigheid enerzijds en consequent gedrag en vastberadenheid anderzijds. Raken deze en andere aspiraties uit balans, dan is het evenwicht verstoord en treedt er duizeligheid op. Het komt er vooral op aan conflicten goed op te lossen. De taak van de nieren, die een belangrijke rol spelen bij ontgifting van het lichaam, is het sorteren of liever gezegd filteren van schadelijke en onschadelijke materie. Daarom is het bij Weegschaal-maan  zinvol om de nieren en de blaasstreek extra te ontzien en goed warm te houden. En het is gedurende deze periode bijna even  belangrijk voor gezondheid en welzijn om liefdevol en kritisch met conflicten om te gaan. Wat in persoonlijke zin als goed en kwaad moet gelden, staat niet zomaar vast – verandert en dient telkens weer opnieuw te worden gedefinieerd. Hiervoor  zijn voldoende inlevingsvermogen en tact vereist, maar ook onverstoorbaarheid en volharding – zowel – zowel jegens zichzelf als tegenover anderen. Ook kritiek en zelfkritiek  moeten in balans worden gebracht. eerlijkheid en waarheidsliefde zijn niet alleen morele kwesties. Het teken weegschaal leert ons dat dit heel praktische deugende zijn die een grote invloed hebben op ons welzijn.

Gezin

Het juiste moment om meer eerlijkheid, openheid en rechtvaardigheid onder elkaar aan te wenden. De hoofdzaak hierbij vormen de persoonlijke behoeften van ieder familielid. De sterren staan nu heel gunstig om deze behoeften ook werkelijk te doorgronden en er rekening mee te houden bij het nemen respectievelijk ondernemen van gezamenlijke beslissingen en activiteiten.

Thuis

Ventileren en een frisse wind zijn nu hoognodig en ook heel weldadig. Het juiste moment om uw bureau op te ruimen, onbetaalde rekeningen te voldoen en nieuwe ideeën op papier zetten.

  • Maan in weegschaal goed voor presentatie
  • Maan in weegschaal goed voor onderhandelingen

Informatie : Joyce Hoen (Grotendeels eerder gepubliceerd door Santé,Maankalender ) en het boek “De kracht van de maan” geschreven door Sabine Heideweg