loading

Maan in teken Tweeling

  • Home
  • Blog
  • Maan in teken Tweeling
Tweeling

Maan in teken Tweeling

Dit zijn dagen waarop mensen die geboren zijn met de Zon in het teken Tweelingen zich helemaal in hun element kunnen voelen. Maar ook mensen die geboren zijn met de Zon in andere luchttekens (Weegschaal, Waterman) kunnen een bruisend levensgevoel ervaren als de Maan in Tweelingen staat. Als je je horoscoop kent, kun je deze Tweelingen kracht combineren met het huis waar de Maan doorheen loopt, om de kwaliteit van dat huis in je leven van maand tot maand bewuster te krijgen.

Dagen vol levendigheid en communicatie. We zijn bedrijvig, nieuwsgierig naar andere mensen en belust op nieuwe ervaringen en indrukken.  Als de maan in dit teken staat dan komt dat vooral de concentratie en het leervermogen ten goede. Het is een goede tijd voor het houden van redevoeringen en het geven van voordrachten. Ook het schrijven van brieven en boeken verloopt onder dit teken gunstig. Maar het teken tweeling is ook erg wisselvallig en men kan daarom beter niet aan ondernemingen beginnen die langere tijd stand dienen te houden. De energie is licht en vol elan, zonder complicaties, maar ze verleidt ons er gemakkelijk toe om meer dingen tegelijk aan te pakken, wat tot versnippering leidt

 

Gezondheid

De schouders met armen en handen alsmede longen en de bronchiën horen bij de tweeling thuis. De handen ‘handelen’ over datgene wat we beetpakken of aanpakken en werkelijk doen, maar ook over dat wat we begrijpen. De definitie van Tweeling luidt: ‘ik denk. Daarmee wordt het hersenwerk van het  denken en de geestelijke arbeid bedoeld. Gezondheid en welzijn van de Tweeling hangen er daarom in sterke mate vanaf hoe hoofd en hand oftewel theorie en praktijk met elkaar overeenstemmen. De longen gaan over de ademhaling en de zuurstofvoorziening en de wisselwerking tussen de eigen persoon en de omringende wereld. De adem is juist hier een spiegel van de juiste verbinding van denken en doen, van het eigen ik met de rest van de wereld. Bij Tweeling-maan is het van groot belang om voor het behouden van een goede gezondheid aan deze verbinding te werken. Ademhalingsoefeningen en gymnastiek voor de handen, armen en schouders zijn ten zeerste aan te bevelen. Ook een psychologische benadering is nuttig en bovendien noodzakelijk om dingen te kunnen begrijpen.

Geldzaken

Tweeling-maan is het tijdstip om zaken te doen en te onderhandelen. Een ideale tijd om te brainstormen, maar ook om je bezig te houden met kunst, en om nieuwe ideeën uit te werken en de consequenties daarvan na te gaan. Vergeet alleen niet dat ideeën en gedachten, gesprekken en contacten ook resultaten dienen  te leveren.

Gezin

Een geschikte tijd voor een discussie, familiebesprekingen, voor het uitwisselen van nieuwtjes en roddels. Spanningen kunne worden verholpen indien het lukt om de ander werkelijk te begrijpen.

 

Bij dit teken horen de longen en de armen, de schouders en de zenuwen. Allen die een zenuwachtige aard hebben, moeten in deze tijd gezond leven, veel in de buitenlucht komen en licht verteerbaar voedsel gebruiken. Wees voorzichtig met arm- en sleutelbeenbreuken en vermijd bezigheden die in dit opzicht risico’s inhouden.

Informatie uit De maan als astrologisch kompas geschreven door Karl Reinhard Aman en De mysterieuze kracht van de Maan geschreven door Roswitha Broszath & Rita Stiens