loading

Maan in teken Maagd

  • Home
  • Blog
  • Maan in teken Maagd

Maan in teken Maagd

Inderdaad komt het ook voor dat mensen zeurderiger en kritischer zijn dan anders. Ook is de aandacht voor gezondheid op deze dagen sterker dan anders, en is het een uitstekend moment om even te vasten of een licht dieet te houden. Mensen die geboren zijn met de Zon in Maagd, ervaren bijna een overdosis energie, waarbij anderen niet eens dankbaar zijn voor de hulp die je biedt. Maar als Maagd biedt je eigenlijk ook geen hulp om er iets voor terug te krijgen: het is het streven naar perfectionisme en dienstbaarheid, hetgeen de hele wereld ten goede komt. Ben je geboren in de jaren tussen circa eind 1957 - ca. eind 1971 kun je in deze dagen even flink getest worden op het ego, omdat de Maan tegelijkertijd tegen Pluto op loopt. Als je je horoscoop kent, kun je van maand tot maand volgen in welk huis je Maagd-ervaringen tot uitdrukking komen en hoe het dus specifiek voor jou geldt (hoe de kwaliteit van het huis in jouw horoscoop met Maagd erin, tot uitdrukking komt).

 

Gezondheid

Darmen spijsvertering, zenuwen. Zorg vooral voor licht verteerbaar voedsel.

Het darmstelsel en de alvleesklier horen bij de Maagd. De spijsvertering, het selecteren en omzetten van het voedsel (van geestelijke en energetische voeding), is in dit geval ook in overdrachtelijke zin van belang. Theesoorten ter ontslakking en reiniging van het bloed (vooral brandnetel thee) kun je goed hier goed bij gebruiken. Alles wat een gezonde darmflora bevordert, dient bij voorkeur bij Maagd-maan te worden aangewend: zuurkool en yoghurt  eten en genoeg drinken. In overdrachtelijke zin betekent spijsvertering de eigen problemen oplossen. ‘Ik analyseer’ luidt de definitie van dit sterrenbeeld. Daarmee wordt echter niet alleen de theoretische analyse bedoeld.  Het gaat hierbij om de verwerking van tegenstrijdigheden, problemen, wensen en angsten. Kreten uit zelfbescherming zoals ‘daar heb ik niks mee te maken’, ‘daarvoor ben ik niet verantwoordelijk’ of ‘daar heb ik geen verstand van’ kun je bij Maagd-maan maar beter laten varen. Hier gaat het om een mens die te zijner tijd zijn problemen oplost en zijn taken vervult zonder iets te verdoezelen. Het valt niet mee om dit binnen het kader van de gebeurtenissen van alledag voor elkaar te krijgen, maar wel mogelijk. En het is tevens van belangrijkste bijdrage aan gezondheid en welzijn, zodra de maan in dit teken staat.

Natuur

Maagd-dagen (zowel bij wassende als bij afnemende maan) zijn zoals bekend de beste dagen voor vrijwel  alle werkzaamheden in de tuin en de vrije natuur die met planten en de verzorging ervan samenhangen. Wat nu heel goed aanslaat, is het poten en verpoten: b.v. het planten van bomen die heel hoog moeten worden en van struiken en heggen die snel moeten groeien, van oude bomen die op een nieuwe plek moeten groeien, van balkon- en kamerplanten, van gras (bij wassende maan) en stekjes. Maagd-dagen zijn ook een goede tijd om te bemesten en ondergronds ongedierte te bestrijden. En ze zijn heel geschikt om mest te strooien, een composthoop aan te leggen of schuttingpalen in de grond te zetten.

 

Geldzaken

Er wordt vaak beweerd dat het teken Maagd heel zuinig en behoorlijk pedant en bekrompen is en goed met geld kan omgaan (echter alleen met kleine bedragen). Maar er zijn genoeg succesvolle zakenlieden onder de Maagden, en die bekrompenheid van dit teken behoort naar het rijk der fabelen te worden verwezen. Onbetwist is evenwel de kwaliteit van de maagd om heel economisch met bepaalde dingen om te gaan.  Met uiterst beperkte middelen wordt een optimale opbrengst verkregen. Of deze gave zich in kleine of grotere financiële transacties openbaart, hangt in de eerste plaats af van de persoonlijkheid van de betreffende persoon. Let hier heel goed op bij Maagd-maan

 

Gezin

Het vinden van oplossingen is de taak en de kracht van de Maagd-maan. Dat impliceert soms dat iemand zich van zijn gezin los dient te maken om zijn eigen ik te vinden. Het is van belang om het niet bij deze stap te laten. De tweede stap behelst de opheldering van de eigen belangen en taken, zodat op een nieuwe en bevrijdende basis voorspoedige kan worden samengeleefd met de overige gezinsleden. De Maagd-maan is het tijdstip bij uitstek om zich intensief bezig te houden met ooms en tantes en hun geestelijke nalatenschap.

 

Informatie : Joyce Hoen (Grotendeels eerder gepubliceerd door Santé,Maankalender ) en het boek “De kracht van de maan” geschreven door Sabine Heideweg