loading

Maan in teken Leeuw

  • Home
  • Blog
  • Maan in teken Leeuw

Maan in teken Leeuw

Als ze in gezelschap van een ander zijn, kunnen ze het gevoel hebben dat er een strijd om aandacht ontstaat. Het lagere en het hogere in jezelf komen op dergelijke momenten bij elkaar en kunnen door de omgeving worden uitgespeeld. Boogschutters en Rammen voelen zich ook prima in hun element tijdens een Maan in Leeuw periode. Als je je horoscoop kent, kun je van maand tot maand volgen in welk huis je aandacht voor je eigen dingen vraagt en hoe dat gebeurt. De ‘leeuwmaan’ schenkt ons creativiteit en verstrekt de wens om te schitteren en zichzelf voor het voetlicht te brengen. De neiging tot flirten neemt toe en het leven lijkt alleen maar zonnige kanten te hebben. We geven prioriteit aan onze hobby’s en vrijetijdsbestedingen. We ‘tanken bij’ door meer aandacht te hebben voor onze creatieve aspecten en er intensiever gebruik van te maken.

Als de Maan in  Leeuw staat is het tijd voor theater. Groots en meeslepend willen leven, en feesten, dat past bij de Maan in Leeuw. Het kan ook een bijzonder creatieve periode zijn, of vreugdevol en speels. Kinderen vragen extra aandacht. Mensen geboren met de Zon het teken Leeuw kunnen als ze alleen zijn het gevoel hebben dat de hele wereld van hen is. Als ze in gezelschap van een ander zijn, kunnen ze het gevoel hebben dat er een strijd om aandacht ontstaat. Het lagere en het hogere in jezelf komen op dergelijke momenten bij elkaar en kunnen door de omgeving worden uitgespeeld. Boogschutters en Rammen voelen zich ook prima in hun element tijdens een Maan in Leeuw periode. Als je je horoscoop kent, kun je van maand tot maand volgen in welk huis je aandacht voor je eigen dingen vraagt en hoe dat gebeurt.

Gezondheid

Hart en bloedsomloop, de ogen  en de rug, alsmede hoofdhaar en baard worden onder de leeuw gerangschikt. Het devies van de leeuw is de wil. Hiermee kan men een vuurproef doorstaan en zo’n uitdaging is zelfs hard nodig om de wil (datgene wat iemand allemaal wenst) in het vuur te louteren: het  afval wordt verwijderd, zodat de ‘blanke pit’ wordt blootgelegd. De ware wil ontstaat in en door het vuur.

Wie kans heeft op een hartaanval dient in deze periode te zorgen voor  voldoende frisse lucht en beweging, weinig te roken en  licht verteerbaar voedsel te gebruiken

De wil om te leven is de motor, het ‘hart’ van de mens. Alles wat levenslust bevordert, versterkt respectievelijk verhoogt de levenswil en levenskracht. Dat geldt vooral  voor de gezondheidszorg wanneer de Maan in leeuw staat. Theesoorten voor het hart en gymnastiek voor de rug zijn beslist niet te versmaden, maar levenslust is de doorslaggevende factor. Deze beïnvloed de bloedsomloop, de ogen ( de eigen vooruitzichten en inzichten) en de rug (de keerzijde of ander kant waar ook rekening mee moet worden gehouden). Hierbij is het niet bevorderlijk voor de gezondheid om bij alles wat u doet te zeggen: ‘Ja ik wil’. Het is zinvoller en prettiger om de ervaringen telkens weer te rangschikken en te analyseren. Dan kunt u op positieve en negatieve ervaringen steunen en aan de weet komen wat u op dit moment nodig wenst.

Natuur

De leeuw-maan is een bijzonder gunstig tijdstip om vrucht dragende groente te zaaien en te zorgen. U kunt uw planten nu beter begieten (behalve tomaten) en er mag onder geen voorwaarde kunstmest worden gebruikt. Het is daarentegen aan te bevelen om hartversterkende kruiden te gaan verzamelen, fruitbomen te verdelen (bij wassende maan) en vruchtdragende planten te snoeien.

 

Geldzaken

Op het werk en in financiële aangelegenheden is Leeuw(en)moed onontbeerlijk. Zelfoverschatting en de baas willen spelen kunnen evenwel uiterst nadelig zijn. De ‘echte wil’ is een ingewikkelde materie, totdat hij wordt ontdekt. Daarna wordt alles makkelijker. Dat geldt ook voor geldkwesties. Wees dapper, maar neem geen onverantwoordelijke risico’s. Let er liever op wat het leven met je van plan is en wat jouw ‘roeping’ is. Indien je bij Leeuw-man zo te werk gaat, dan zul je jezelf in elk opzicht verrijken.

Informatie : Joyce Hoen (Grotendeels eerder gepubliceerd door Santé,Maankalender ) en het boek “De kracht van de maan” geschreven door Sabine Heideweg