loading

Maan in teken Kreeft

  • Home
  • Blog
  • Maan in teken Kreeft

Maan in teken Kreeft

Wees niet te humeurig, of te snel op je teentjes getrapt, maar wees juist sociaal en begaan met anderen. Knuffel ze maar eens. Mensen die geboren zijn met de Zon in Kreeft, voelen zich helemaal in hun element in deze 2 dagen, maar ook mensen die geboren zijn met de Zon in een ander waterteken (Schorpioen, Vissen), kunnen het gevoel hebben dat de wereld "mee" zit op deze dagen. Als je je horoscoop kent, kun je van maand tot maand volgen  in welk huis de emoties van maand tot maand opspelen om er op die manier meer bewust van te worden.

Gezondheid

Borst en borsten , buik en maag vallen onder het sterrenbeeld Kreeft. In de reeks van Ram tot Vissen is het teken kreeft heet eerst waarbij de kracht van de maan een dalend werkingsrichting bezit. Daarmee wordt ook duidelijk dat het hier de innerlijke krachten en innerlijk leven betreft. Het gaat om processen die niet altijd gemakkelijk te begrijpen zijn. Bij maan in Kreeft worden gezondheid en welzijn vooral door het gevoel beïnvloed.

Bij Kreeftmaan moet geleerd worden de eigen gevoelens van elkaar te onderscheiden en te begrijpen. Wat voor onszelf of voor anderen prettig of onprettig, goed of slecht i, staat niet voor eeuwig vast, maar dient telkens weer te worden gedefinieerd. We zeggen zo mooi ‘alles stroomt’ en alleen door voortdurend en intensief bezig te zijn met de eigen gevoelens en die van anderen, blijft het zielenleven doorstromen. De polariteit tussen sympathie en antipathie, tussen wensen en angsten enzovoort, veroorzaakt de noodzakelijke spanning waardoor alles kan blijven stromen.

Gezin

Doorgans een goede, ja zelfs hele goede tijd voor het gezinsleven. De beperking zijn dat het streven naar materiële zekerheid zo nu en dan in dit teken dermate groot wordt, dat het gezinsleven er zwaar onder te lijden heeft. Of dat eigen gevoelens schijnbaar zo weinig weerklank vinden in de ‘boze buitenwereld’, dat het gezin een substituut voor alle andere dingen in het leven wordt. Het zwakke punt is in dit geval dat men niet met (zijn) gevoelens om kan gaan of geen weet van zijn gevoelens heeft. Doe je eigen ervaringen op en moedig de overige gezinsleden aan om het zelfde te doen – dan zul je  een inspirerend gezinsleven hebben. Dit is ook de ideale tijd om intensief over de rol van broer of zus na te denken.

 

Informatie : Joyce Hoen (Grotendeels eerder gepubliceerd door Santé,Maankalender ) en het boek “De kracht van de maan” geschreven door Sabine Heideweg